Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wrocław, dnia 2.08.2022r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 9/2022


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia
zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, pracowników działów członkowsko-mieszkaniowych i windykacji oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Spółdzielnia Mieszkaniowa jako przedsiębiorstwo zarządzające zasobami własnymi i  obcymi" które odbędzie się w  dniach 11-14 września 2022r. w  Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


Statut i jego znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej.


Formy działania spółdzielni.


1. Międzynarodowe zasady spółdzielcze, a obowiązujące w tym zakresie polskie prawo.


2. Struktura organów samorządowych Spółdzielni

- organy obligatoryjne,

- organy fakultatywne


3. Zadania i kompetencje obligatoryjnych organów samorządowych spółdzielni mieszkaniowych.

- Walne Zgromadzenie
- Rada Nadzorcza
- Zarząd


4. Istotne zagadnienia dotyczące bieżącej działalności Spółdzielni:

a) nabycie i ustanie członkostwa w Spółdzielni na bazie ostatnich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego RP.

b) dochodzenie roszczeń Spółdzielni od zadłużonych użytkowników lokali mieszkalnych i użytkowych w świetle ostatnich zmian ustawy kodeks postępowania cywilnego.


5. Projekty nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy prawo spółdzielcze.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Wykładowca na szkoleniu będzie:


mec. Bożena Olesińska – radca prawny, praktyk w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, wieloletni wykładowca, licencjonowany zarządca nieruchomości związany ze spółdzileczością mieszkaniową na kierowniczych stanowiskach od lat osiemdziesiątych. Autor i współałtor wielu opracowań, z zakresu prawa spółdzielczego. Specjalistyczną wiedzę przekazuje w profesjonalny i  przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje bogate doświadczenie zawodowe orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Aktywnie działa także w strukturach spółdzielczych i Ogólnopolskiej Izbie Gosodarki Nieruchomościami.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 11 września. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 12 września. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Pensjonacie „Antałówka”
w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 12 września do obiadu w dniu 14 września).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1740 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści złotych)–w pok. 2-osobowym

1890 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 6 września 2022r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 6.09.2022r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2022 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz