Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYWrocław, dnia 2.08.2022r

Prezydent
Burmistrz, Wójt
Miasta, Gminy
Prezes, Dyrektor
Przedsiębiorstwa, Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 10/2022


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza pracowników biurowych, którzy są odpowiedzialni za obsługę sekretariatów, kancelarii i biur oraz inne zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Sekretariat w  firmie - jego rola i znaczenie, postępowanie z wytworzonymi dokumentami, zasady ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo pracy.”, które odbędzie się
w  dniach 11-14 września 2022r. w  Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Celem szkolenia jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy fachowej oraz poszerzenie kompetencji zawodowych, które są niezbędne dla zapewnienia kompleksowej, sprawnej, skutecznej i efektywnej obsługi biura w każdej jednostce organizacyjnej.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Sekretariat:

1) jego miejsce i rola w jednostce organizacyjnej;

2) sekretariat i sekretarka dawniej i dziś;

3) specyfika, warunki i środowisko pracy biurowej, stres i sytuacje trudne;

4) wymagania, kwalifikacje i kompetencje dla pracowników sekretariatu;

5) organizowanie, kierowanie i zarządzanie sekretariatem;

6) organizacja i zarządzanie czasem oraz zasady współpracy;

7) obowiązki i zadania sekretariatu;

8) istota i znaczenie informacji i komunikacji w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej;

9) pracowniczy savoir vivre, kodeksy etyczne i Europejski Kodeks Dobrej Administracji;

10) budowanie wizerunku jednostki;

11) standardy obsługi interesantów;

12) punkty i biura obsługi interesantów;

2. Dokumenty, dokumentacja i akta spraw:

1) istota i cel zarządzania dokumentacją;

2) pisma i korespondencja oraz konieczność utrwalania prowadzonej działalności;

3) rodzaje dokumentów i dokumentacji oraz tryb postępowania z dokumentami;

4) dokumenty, dokumentacja i akta sprawy.

3. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym:

1) podstawowe normatywy kancelaryjne ( instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt; klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji);

2) systemy kancelaryjne (tradycyjny, dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany oraz system EZD) oraz czynności kancelaryjne, obieg dokumentów i załatwianie spraw.

4. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego:

1) istota i obowiązki w zakresie archiwizacji dokumentacji;

2) obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące zapewnienia ewidencji, przechowywania oraz ochrony dla wytwarzanej dokumentacji;

3) typowe czynności archiwizacyjne;

4) aspekty klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.

5. Zasady ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia „RODO” oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Bezpieczeństwo i ochrona pracy w dobie pandemii koronawirusa.

7. Podsumowanie treści szkolenia, wskazówki, zapytania, odpowiedzi, dyskusja, praca na wybranych przykładach.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mec. Halina Frączek - Szkolenie poprowadzi trener-wykładowca, były urzędnik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku urzędniczym jak i kierowniczym. Podczas wieloletniej pracy zawodowej odpowiadał za organizację wewnętrzną urzędu, za opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur tj. regulaminów, statutów, uchwał, zarządzeń i instrukcji, za politykę kadrową, a także za ochronę informacji niejawnych oraz koordynację ochrony danych osobowych urzędu.

Posiada 11-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zewnętrznych dla pracowników administracji publicznej i pozostałych jednostek organizacyjnych w zakresie: polityki kadrowej, dokumentacji oraz zarządzania dokumentacją i sekretariatem w  administracji publicznej
z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 11 września. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 12 września. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Pensjonacie „Antałówka”
w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 12 września do obiadu w dniu 14 września).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1740 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset czterdzieści złotych)–w pok. 2-osobowym

1890 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 6 września 2022r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 6.09.2022r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2022 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz