Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wrocław, dnia 10.07.2022r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa


WOSP – 1/2022


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników i pracowników działu kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Kompedium Prawa Pracy w 2022 roku. Najnowsze oraz projektowane zmiany w Kodeksie Pracy i Funduszu Świadczeń Socjalnych." które odbędzie się w dniach 21-25 sierpnia 2022 r. w  Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


Cel szkolenia:

Omówienie najważniejszych wprowadzonych oraz planowanych zmian w Kodeksie Pracy i Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2022 roku.

 

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 

1. PRAWO PRACY

1.1. RODO – ZMIANY W KADRACH PO WEJŚCIU W ŻYCIE ROZPORZĄDZENIA:

a/ dane osobowe osoby ubiegającej się o zatrudnienie – NOWY KATALOG DANYCH,

b/ inne dane pracownika – przetwarzanie tylko za jego zgodą,

c/ monitoring w firmie – zasdy, prawo, wyłączenia,

d/ RODO – pełniejsza informacja dla kandydata do pracy – usunięcie danych po zakończeniu procesu rekrutacji.

- RODO – a listy obecności

1.2. KAZUSY PRAWA PRACY

a/ wspólne powierzenie mienia – obowiązek umowy na piśmie,

b/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

c/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy-przyczyny - orzeczenia sądutakże w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

d/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji.

e/ jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

f/ drugi etat u tego samego pracodawcy,

g/ urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca,

h/ likwidacja stanowiska bez ryzyka przywrócenia do pracy,

i/ stan nietrzeźwości pracownika i jego skutki,

j/ zmiany w profilaktycznych badaniach lekarskich

k/ badania lekarskie dla prowadzących samochód służbowy,

l/ współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi,

ł/ inne aspekty prawne budzące wątpliwości.

1.3. PROBLEMATYKA CZASU PRACY w 2022r. - Nowe możliwości pracodawcy!!!

a/ pojęcie czasu pracy,

b/ doba pracownicza i tydzień pracowniczy,

c/ normy i ogólny wymiar czasu pracy,

d/ okres odpoczynku,

e/ zasady obliczania wymiaru czasu,

f/ harmonogram czasu pracy

g/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

h/ wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych,

i/ praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta,

j/ odbiór czasu wolnego od pracy za godziny nadliczbowe,

k/ indywidualny rozkład czasu pracy,

l/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

ł/prowadzenie ewidencji czasu pracy - elementy konieczne i pomocnicze,

m/ inne aspekty prawne czasu pracy.

1.4. PRACA ZDALNA

1.5. URLOPY I ICH UDZIELANIE

1.6. KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW

1.7. WYNAGRODZENIE:

a/ każdemu równo czy według zasług - jak kształtować system wynagradzania pracowników,

b/ uzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń to nie dyskryminacja,

c/ czy istnieje podstawa prawna do wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika własnego wynagradzania,

d/ kogo komornik może ukarać grzywną za naruszenie obowiązków pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę?
2. ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH – istota, zakres i funkcja

a/ regulamin ZFŚS jako podstawa funkcjonowania ZFŚS / opracowany dla uczestników b/ komisja Socjalna -kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych – upoważnienia,

c/ zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

d/ zasady naliczania odpisu

e/ sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o  dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów

f/ rodzaje świadczeń i sankcje związane z naruszeniem zasad związanych ich przyznawaniem,

g/ zasady wypłacania świadczeń,

h/ czego nie można finansować z ZFŚS,

i/ co stanowi kryterium socjalne,

j/czy można wypłacić dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS,

gdy pracownik nie wykorzysta 14 dni kalendarzowych urlopu,

k/ szczególna rola związków zawodowych lub przedstawicieli pracowników i skutki ich

pominięcia przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulaminu,

l/ konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia w celu uzyskania świadczenia

socjalnego,

ł/ konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS,

m/ nadzór i kontrola nad gospodarowanie ZFŚS,

n/ zajęcia komornicze – dopuszczalność potrąceń,

o/ zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i RODO w ZFŚS

p/ praktyczne zagadnienia, wzory

3. POZNANIE ATUTÓW OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW I ICH MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA W POLITYCE ZARZĄDZANIA FIRMĄ.

4. PROCEDURA ANTYDYSKRYMINACYJNA I ANTYMOBINGOWA – JEJ CEL I REALIZACJA W FIRMIE.

5. OMÓWIENIE PLANOWANYCH ZMIAN W 2022 ROKU.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Wykładowca na szkoleniu będzie:

EWA WIĘCH –prawnik, ekonomista z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Ekspert, praktyk w zakresie prawa pracy, doradca zarządzania zasobami ludzkimi. Wykładowca z wieloletnim stażem. Autor i współautor licznych opracowań, regulaminów z zakresu prawa pracy i funduszu socjalnego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących czasu pracy i prawa pracy między innymi w służbie zdrowia. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w  praktyce i unikać błędów. Realizując szkolenia ma na celu przekazanie uczestnikom niezbędnych umiejętności i wiedzy do efektywnego realizowania zadań zarówno w roli kierownika i członka zespołu.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 21 sierpnia br . Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu 22 sierpnia br . Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia
i Wypoczynku "IKAR PLAZA"w Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 22 sierpnia do obiadu w dniu 25 sierpnia ).


W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu,

a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep

z  biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie

z  basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania (w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


2540 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści)–w pok. 1-osobowym

1920 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia)–w pok. 2–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 sierpnia 2022 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 13.06.2022r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8
z  centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2022 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz