Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


Wrocław, dnia 18.5.2022r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 7/2022


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, pracowników działów członkowsko-mieszkaniowych i windykacji oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt.
„Zagadnienia członkowsko-mieszkaniowe w SM w świetle obowiązującego prawa. Windykacje należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości" które odbędzie się w  dniach 21-25 sierpnia 2022 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe w SM w świetle obowiązującego prawa.

1. Tryb przyjmowania w poczet członków spółdzielni mieszkaniowych w  świetle obowiązującego prawa;

2. Prawa i obowiązki członków spółdzielni w aktualnym stanie prawnym

szczegółowe omówienie praw organizacyjnych i majątkowych.

3. Obowiązki spółdzielni wobec jej członków w tym zaspakajanie ich potrzeb mieszkaniowych;

4. Obowiązki spółdzielni w związku z pozyskanymi mieszkaniami – tzw. mieszkania z odzysku

5. Omówienie powyższych zagadnień w oparciu o projektowane zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego w ramach projektu rządowego i senackiego.

II. Windykacja należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości w  świetle zmiany ustawy z dnia 20.07.2017r.

1. Rodzaje dochodzonych wierzytelności z uwzględnieniem terminu ich przedawnienia:

2. Wierzytelności pieniężne i niepieniężne

3. Postępowanie wierzyciela w celu wyegzekwowania długów: Wstępem do skutecznej windykacji jest monitorowanie płatności. Następnie:

3.1. Prowadzenie windykacji polubownej:

3.2. Prowadzenie windykacji sądowej ( zwanej twardą):3.3 Wszczęcie egzekucji komorniczej z wyroku zasądzającego należność.

3.4. Rodzaje egzekucji świadczeń pieniężnych :

z ruchomości,

z wynagrodzenie za pracę,

z rachunków bankowych,

z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,

z nieruchomości – licytacja.

4. Postępowanie spółdzielni mieszkaniowej w celu wygaszenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

5. Postępowanie wierzyciela w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego z  osób i rzeczy.

5.1. Postępowanie sądowe.

5.2. Postępowanie administracyjne.

5.3. Postępowanie egzekucyjne .

5.4. Dobrowolne opróżnienie mieszkania.

5.5. Przeprowadzenie eksmisji w ramach postępowania komorniczego, (zmiany w kodeksie postępowania cywilnego)

6. Postępowanie wierzyciela po odzyskaniu lokalu mieszkalnego.


III. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki i sankcje dla spółdzielni mieszkaniowych.

IV. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – nowe wyzwania dla spółdzielni mieszkaniowych.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska – radca prawny, praktyk w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, wieloletni wykładowca, licencjonowany zarządca nieruchomości związany ze spółdzileczością mieszkaniową na kierowniczych stanowiskach od lat osiemdziesiątych. Autor i współałtor wielu opracowań, z zakresu prawa spółdzielczego. Specjalistyczną wiedzę przekazuje w profesjonalny i  przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje bogate doświadczenie zawodowe orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Aktywnie działa także w strukturach spółdzielczych i Ogólnopolskiej Izbie Gosodarki Nieruchomościami.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 21 sierpnia. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00
w dniu 22 sierpnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia
i  Wypoczynku "IKAR PLAZA"w Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor
z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 22 sierpnia do obiadu w dniu 25 sierpnia ).


W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu,

a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep

z  biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie

z  basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania (w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


2540 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset czterdzieści)–w pok. 1-osobowym

1920 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia)–w pok. 2–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 12 sierpnia 2022 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 12.08.2022r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8
z  centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2022 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz