Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Wrocław, dnia 1.10.2021r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 10/2021


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, pracowników działów członkowsko-mieszkaniowych i windykacji oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Zarządzanie Spółdzielnią Mieszkaniową w świetle obowiązującego prawa, bieżące zagadnienia i nowe wyzwania" które odbędzie się w  dniach 14-18 listopada 2021 r. w Hotelu "BelvedereResort-SPA" w Zakopanem.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe w SM w świetle obowiązującego prawa.

1. Tryb przyjmowania w poczet członków spółdzielni mieszkaniowych w  świetle obowiązującego prawa;

2. Prawa i obowiązki członków spółdzielni w aktualnym stanie prawnym

szczegółowe omówienie praw organizacyjnych i majątkowych.

3. Obowiązki spółdzielni wobec jej członków w tym zaspakajanie ich potrzeb mieszkaniowych;

4. Obowiązki spółdzielni w związku z pozyskanymi mieszkaniami – tzw. mieszkania z odzysku

5. Omówienie powyższych zagadnień w oparciu o projektowane zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i prawa spółdzielczego w ramach projektu rządowego i senackiego.

II. Windykacja należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości w  świetle zmiany ustawy z dnia 20.07.2017r.

1. Rodzaje dochodzonych wierzytelności z uwzględnieniem terminu ich przedawnienia:

2. Rodzaje naliczanych odsetek i ich maksymalna wysokość w świetle zmienionych przepisów prawnych w tym zakresie.

3. Postępowanie wierzyciela w celu wyegzekwowania długów: Wstępem do skutecznej windykacji jest monitorowanie płatności. Następnie:

3.1. Prowadzenie windykacji polubownej:

3.2. Prowadzenie windykacji sądowej ( zwanej twardą):3.3 Wszczęcie egzekucji komorniczej z wyroku zasądzającego należność.

3.4. Rodzaje egzekucji świadczeń pieniężnych :

z ruchomości,

z wynagrodzenie za pracę,

z rachunków bankowych,

z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,

z nieruchomości – licytacja.

4. Postępowanie spółdzielni mieszkaniowej w celu wygaszenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

5. Postępowanie wierzyciela w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego z  osób i rzeczy.

5.1. Postępowanie sądowe.

5.2. Postępowanie administracyjne.

5.3. Postępowanie egzekucyjne .

5.4. Dobrowolne opróżnienie mieszkania.

5.5. Przeprowadzenie eksmisji w ramach postępowania komorniczego, (zmiany w kodeksie postępowania cywilnego)

6. Postępowanie wierzyciela po odzyskaniu lokalu mieszkalnego.


III. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – obowiązki i sankcje dla spółdzielni mieszkaniowych.

IV. Ustawa o doręczeniach elektronicznych – nowe wyzwania dla spółdzielni mieszkaniowych.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska – radca prawny, praktyk w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, wieloletni wykładowca, licencjonowany zarządca nieruchomości związany ze spółdzileczością mieszkaniową na kierowniczych stanowiskach od lat osiemdziesiątych. Autor i współałtor wielu opracowań, z zakresu prawa spółdzielczego. Specjalistyczną wiedzę przekazuje w profesjonalny i  przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje bogate doświadczenie zawodowe orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Aktywnie działa także w strukturach spółdzielczych i Ogólnopolskiej Izbie Gosodarki Nieruchomościami.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 14 listopada. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00
w dniu 15 listopada. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Hotelu "BelvedereResort-SPA" w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z  programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 15 listopada do obiadu w dniu 18 listopada).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z 4 restauracji, 2 drink-barów, kawiarni,sklepów z pamiątkami, salonu fryzjersko – kosmetycznego, centrum SPA and Wellness, krytego basenu, centrum termalno – rekreacyjnego, masaży wodnych w jacuzzi i łaźni rzymskiej, sauny (fińskiej, tureckiej i na podczerwień), kręgielni, stołu bilardowego, siłowni i sali gimnastycznej oraz płatnego parkingu samochodowego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a  także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


2480 złotych (słownie: dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt)–w pok. 1-osobowym

1850 złotych (słownie:jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt złotych)–w pok. 2–osobowymKwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 8 listopada 2021 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 8.11.2021r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Hotel "BelvedereResort-SPA" 34-500 Zakopane. Ul. Droga do Białego 3. Tel.18 20 21 200
Fax.18 20 21 250 ,
http://www.belvederehotel.pl, rezerwacja@belvederehotel.pl


Hotel znajduje się przy wylocie Doliny Białego, w pobliżu skoczni narciarskiej, około 10 min. od Krupówek.

Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Krakowa do Zakopanego.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz