Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Wrocław, dnia 09.09.2021r.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy


WOSP – 9/2021


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Aktualne problemy związane z realizacją instrumentów rynku pracy w kontekście aktywizacji osób bezrobotnych oraz pomocy przedsiębiorcom w obliczu pandemii COVID-19 , które odbędzie się w dniach 26 - 28 września 2021 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Uczestnicy szkolenia: kadra kierownicza i  pracownicy publicznych służb zatrudnienia w  powiatowych urzędach pracy.

Cel szkolenia:poznanie aktualnych problemów związanych z realizacją instrumentów rynku pracy w kontekście aktywizacji osób bezrobotnych oraz pomocy przedsiębiorcom w obliczu pandemii COVID-19

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1.Wprowadzenie do szkolenia

1.1.Aktualnie obowiązujące akty prawne

1.2 Zadania ustawowe doradcy klienta/ pośrednika pracy, doradcy zawodowego oraz
specjalisty ds. rozwoju zawodowego i specjalisty do spraw programów w świetle  obowiązujących przepisów  


2.Zadania doradców klienta


2.1.Współpraca z klientem indywidualnym oraz zasady jej dokumentowania

2.2.Współpraca z klientem instytucjonalnym

2.3.Aktywne formy zatrudnienia


3. Profesjonalne podejście do klienta

3.1.Sytuacje trudne w pracy pośrednika pracy, doradcy zawodowego, specjalisty ds. rozwoju zawodowego oraz specjalisty ds. programów

3.2.Sposoby radzenia sobie ze stresemMetody i techniki szkoleniowe: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcami na szkoleniu będą:

mgr Krzysztof Wójcik - Socjolog, praktyk z 20 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy II stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy.
Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 26 września. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 27 września. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 2 noclegi w Pensjonacie „Antałówka”
w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 27 listopada do obiadu w dniu 28 września).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1290 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1390 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 22 wrześńia 2021 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 22.09.2021r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz