Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Wrocław, dnia 28.05.2021r.

Prezydent
Burmistrz, Wójt
Miasta, Gminy
Prezes, Dyrektor
Przedsiębiorstwa, Spółdzielni Mieszkaniowej

WOSP – 04/2021

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza pracowników biurowy, którzy są odpowiedzialni za obsługę sekretariatów, kancelarii i biur oraz inne zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Sekretariat w jednostce organizacyjnej-jego rola i znaczenie, postępowanie z wytworzonymi dokumentami, zasady ochrony danych osobowych i bezpieczeństwo pracy.”, które odbędziesię w dniach 27 czerwca -0lipca 202r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.

Celem szkolenia jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy fachowej oraz poszerzenie kompetencji zawodowych, które są niezbędne dla zapewnienia kompleksowej, sprawnej, skutecznej i efektywnej obsługi biura w każdej jednostce organizacyjnej.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Sekretariat:

1) jego miejsce i rola w jednostce organizacyjnej;

2) sekretariat i sekretarka dawniej i dziś;

3) specyfika, warunki i środowisko pracy biurowej, stres i sytuacje trudne;

4) wymagania, kwalifikacje i kompetencje dla pracowników sekretariatu;

5) organizowanie, kierowanie i zarządzanie sekretariatem;

6) organizacja i zarządzanie czasem oraz zasady współpracy;

7) obowiązki i zadania sekretariatu;

8) istota i znaczenie informacji i komunikacji w funkcjonowaniu jednostki organizacyjnej;

9) pracowniczy savoir vivre, kodeksy etyczne i Europejski Kodeks Dobrej Administracji;

10) budowanie wizerunku jednostki;

11) standardy obsługi interesantów;

12) punkty i biura obsługi interesantów;

2. Dokumenty, dokumentacja i akta spraw:

1) istota i cel zarządzania dokumentacją;

2) pisma i korespondencja oraz konieczność utrwalania prowadzonej działalności;

3) rodzaje dokumentów i dokumentacji oraz tryb postępowania z dokumentami;

4) dokumenty, dokumentacja i akta sprawy.

3. Podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym:

1) podstawowe normatywy kancelaryjne ( instrukcja kancelaryjna, jednolite rzeczowe wykazy akt; klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji);

2) systemy kancelaryjne (tradycyjny, dziennikowy, bezdziennikowy i mieszany oraz system EZD) oraz czynności kancelaryjne, obieg dokumentów i załatwianie spraw.

4. Podstawowe konstrukcje prawa archiwalnego:

1) istota i obowiązki w zakresie archiwizacji dokumentacji;

2) obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych dotyczące zapewnienia ewidencji, przechowywania oraz ochrony dla wytwarzanej dokumentacji;

3) typowe czynności archiwizacyjne;

4) aspekty klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji.

5. Zasady ochrony danych osobowych wynikające z rozporządzenia „RODO” oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Bezpieczeństwo i ochrona pracy w dobie pandemii koronawirusa.

7. Podsumowanie treści szkolenia, wskazówki, zapytania, odpowiedzi, dyskusja, praca na wybranych przykładach.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mec. Halina Frączek - Szkolenie poprowadzi trener-wykładowca, były urzędnik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku urzędniczym jak i kierowniczym. Podczas wieloletniej pracy zawodowej odpowiadał za organizację wewnętrzną urzędu, za opracowywanie i wdrażanie wewnętrznych procedur tj. regulaminów, statutów, uchwał, zarządzeń i instrukcji, za politykę kadrową, a także za ochronę informacji niejawnych oraz koordynację ochrony danych osobowych urzędu.

Posiada 11-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zewnętrznych dla pracowników administracji publicznej i pozostałych jednostek organizacyjnych w zakresie: polityki kadrowej, dokumentacji ze i archiwizacyjnych oraz zarządzania dokumentacją i sekretariatem w administracji publicznej

z uwzględnieniem zasad ochrony danych osobowych.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 27 czerwca br. Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu 28 czerwca br. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA"w Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 28 czerwca do obiadu w dniu 1 lipca).


W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu, a także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep z biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie z basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania (w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1 720,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia złotych)–w pok. 2-osobowym

2 180 złotych (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiat złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 21 czerwca 2021 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 21.06.2021r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz