Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Wrocław, dnia 28.05.2021r.

Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 02/2021

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, pracowników działów organizacyjno-samorządowych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Omówienie projektu zmian ustaw: o spółdzielniach mieszkaniowych, Prawa spółdzielczego, o własności lokali.”, które odbędzie się w dniach 27 czerwca - 01 lipca 2021 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Stanowisko Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii – autora projektowanych zmian.

2. Cel projektu ustawy zmieniającej z dnia 22.04.2021 r.- m. in. dostosowanie przepisów prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego z dnia : 14.03.2018r. (sygn. akt P 7/16), 10.06.2020 r.(sygn. akt K3/19).

3. Projekt ustawy przewiduje:

 • Uregulowanie kwestii członkostwa w spółdzielni po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20 lipca 2017 r.

 • Rozszerzenie uprawnień członka , właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni i osoby niebędącej członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w zakresie dostępu do dokumentów.

 • Wybór członków zarządu obligatoryjnie przez walne zgromadzenie.

 • Kadencyjność członków zarządu.

 • Możliwość zastąpienia walnego zgromadzenia przez zebranie przedstawicieli członków.

 • Zmiany dotyczące liczenia głosów na walnym zgromadzeniu.

 • Zmodyfikowanie trybu powstania wspólnoty.

 • Wskazanie czynności przekraczających zwykły zarząd i wymaganie zgody właścicieli.

 • Partycypowanie w wydatkach spółdzielni związanych z utrzymaniem i eksploatacją nieruchomości po powstaniu wspólnoty .

 • Zmiana dotycząca przeprowadzania lustracji.

 • Eliminacja barier w budowaniu nowych mieszkań w segmencie spółdzielczym.

 • Usprawnienie działalności wspólnot mieszkaniowych.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska - radca prawny, praktyk w zakresie spółdzielczości mieszkaniowej, wieloletni wykładowca, licencjonowany zarządca nieruchomości, związana ze spółdzielczością mieszkaniową od lat osiemdziesiątych. Specjalistyczna wiedzę przekazuje w sposób profesjonalny i przystępny. W swoich szkoleniach wykorzystuje bogate doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Aktywnie działająca w strukturach spółdzielczych i Ogólnopolskiej Izbie Gospodarki Nieruchomości.


Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 27 czerwca br.
Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.00 w dniu 28 czerwca br.
Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA"w Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 28 czerwca do obiadu w dniu 1 lipca br.
W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu,
a także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep
z biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie
z basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania (w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1 720,00 złotych (słownie: jeden tysiąc siedemset dwadzieści złotych)–w pok. 2-osobowym

2 180 złotych (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 21 czerwca 2021 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 21 czerwca 2021 r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz