Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Wrocław, dnia 8.08.2019r.


Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej,

Towarzystwa Budownictwa Społecznego

Gospodarki Mieszkaniowej

Zarządcy Nieruchomości


WOSP – 19/2019Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt.Windykacja i egzekucja należności – zmiany przepisów w 2019 r. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Postępowania Cywilnego (od kwietnia 2019 r.) ”, które odbędzie się w dniach 29 września – 2 października 2019 r. w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIAI. Przedawnienie roszczeń – zmiana przepisów kodeksu cywilnego (z dnia 13 kwietnia 2018 r. – Dz. U. z 2018 r., poz. 1025)

1.1. Terminy przedawnienia i zaspokojenia roszczeń:

- roszczenia okresowe

- roszczenia długoterminowe.

1.2. Zmiana art. 125 – przedawnienie roszczeń stwierdzonych prawomocnymi orzeczeniami.

1.3. Przedawnienie z urzędu.

1.4. Data wymagalności roszczenia – nowy wymóg formalny pozwu.

1.5 Przepisy przejściowe odnośnie roszczeń powstałych przed wejściem w  życie zmian.

II. Postępowanie upominawcze „zwykłe”.

2.1 Kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.

2.2 Podstawa ustanowienia kuratora.

2.3 Rola i wynagrodzenie kuratora.

III. Ustawa o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771 z dnia 25.04.2018 r.), ustawa

o kosztach komorniczych (Dz. U. 2018, poz. 770 z  dnia 25.04.2018 r.) oraz zmiana ustawy – kodeks postępowania cywilnego - obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

3.1. Wniosek egzekucyjny, wybór komornika.

3.2. Koszty egzekucyjne wierzyciela oraz wysokość i sposób obliczania opłat egzekucyjnych (opłaty przy skutecznej i bezskutecznej egzekucji).

3.3. Skarga na czynności komornika.

3.4. Współpraca wierzyciela z komornikiem.

IV. Nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego - obowiązujące od kwietnia 2019 r.

4.1. Nowe definicje – mieszkaniowy zasób gminy, publiczny zasób mieszkaniowy, pobliska miejscowość, najem socjalny lokalu.

4.2. Nowe zasady zawierania i wypowiadania umów najmu – deklaracja o  dochodach oraz oświadczenie o stanie majątkowym.

4.3. Najem socjalny lokalu - krąg osób uprawnionych, nowe obowiązki gminy w zakresie składania ofert oraz nowe zasady ustalania odszkodowania.

4.4. Zmiany w eksmisji.

4.5. Przepisy przejściowe.


Przed rozpoczęciem zajęć jego uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe, a  po zakończeniu zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mec. Krystyna Królewiak - Ciechanowska –
radca prawny prowadząca własną kancelarię. Specjalista
w zakresie prawa spółdzielczego i mieszkaniowego oraz windykacji i egzekucji należności. Od około dwudziestu lat wykładowca i prelegent na szkoleniach współpracujący między innymi: z Krajowymi Regionalnymi Związkami Rewizyjnymi oraz Krajową Radą Spółdzielczą, Okręgowymi Izbami Radców Prawnych i Notariuszy, w szkoleniach
z zakresu rad nadzorczych oraz zarządzania nieruchomościami mieszkaniowymi. Publikacje z zakresu prawa spółdzielczego i mieszkaniowego. Posiadająca uprawnienia lustratora i prowadząca szkolenia dla lustratorów.Warunki organizacyjno – finansowePrzyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 29 września. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 30 września. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Hotelu "Pod Szrenicą"
w Szklarskiej Porębie Górnej
w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 30 września do obiadu w dniu 2 października ).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodo-wego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1320 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych)–w pok. 2-osobowym

1470 złotych (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemndziesiąt)w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 22 września 2019 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633
Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 22.09.2019 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel "Pod Szrenicą" , 58-580 Szklarska Poręba Górna, ul. Broniewskiego 17, tel. 75 713-09-10, www.hotelpodszrenica.pl.
Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry. Hotel znajduje się w pobliżu wyciągu na Szrenicę, w odległości 1500m od przystanku PKP lub PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2020 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz