Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Wrocław, dnia 3.08.2018r.

Prezydent, Burmistrz,
Wójt, Starosta
Miasta, Gminy, Powiatu
Prezes, Dyrektor
Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 24/2018

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Praktyczne aspekty wdrażania i  stosowania rozporządzenia „RODO” i znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych w przedsiębiorstwach i urzędach” , które odbędzie się w dniach 16-20 września 2018r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA"
w Kołobrzegu


Adresaci szkolenia:

Kierownicy i pracownicy którzy są odpowiedzialni za zapewnienie i przestrzeganie zasad ochrony przetwarzania danych osobowych.  


Cele kształcenia:

Przekazanie i usystematyzowanie merytorycznej wiedzy związanej z zapewnieniem zasad ochrony danych osobowych oraz wskazanie praktycznych wskazówek dotyczących wdrożenia i stosowania zasad ochrony danych osobowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Najważniejsze przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych

2. Rozporządzenie „RODO” w praktyce z uwzględnieniem:

1) wyjaśnienia podstawowych pojęć i definicji związanych z danymi osobowymi;

2) istoty i zakresu oraz podstaw przetwarzania danych osobowych;

3) wdrożenia wewnętrznych procedur, w tym zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających poufność, integralność i dostępność danych osobowych;

4) obowiązków administratora danych i podstaw przetwarzania danych osobowych;

5) obowiązków informacyjnych, w tym klauzul informacyjnych oraz oświadczeń o poufności danych;

6) praw osób, których dane dotyczą;

7) zasad anonimizacji danych osobowych;

8) rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;

9) nadawania upoważnień do przetwarzania danych osobowych i prowadzenia rejestru upoważnień oraz rozszerzania i cofania upoważnień;

10) realizacji wniosków w sprawie udostępniania danych;

11) środków technicznych i organizacyjnych i bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, przeprowadzania okresowych analiz i audytu w zakresie bezpieczeństwa informacji;

12) prowadzenia szkoleń dla pracowników i podnoszenia świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych;

13) obowiązków użytkowników;

14) wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych i jego obowiązków;

15) formy i trybu zgłoszenia inspektora do UODO;

16) kontaktowania się Urzędem Ochrony Danych Osobowych;

17) umów powierzenia przetwarzania danych osobowych;

18) postępowania w przypadku naruszenia przestrzegania zasad ochrony danych osobowych;

19) okresowych analiz ryzyka bezpieczeństwa informacji i audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa ochrony danych.

3. Najważniejsze kwestie ochrony danych osobowych wynikające z nowej ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Umiejscowienie inspektora ochrony danych osobowych w grupie stanowisk kierowniczych urzędniczych w zmienionym rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

5. Najważniejsze aspekty związane z wdrażaniem, monitorowaniem i  kontrolą ochrony danych osobowych oraz przygotowaniem pracowników do nowych przepisów prawa.

6. Zakres przedmiotowy polityki ochrony danych osobowych oraz dokumentowanie zagadnień ochrony danych osobowych w jednostce.

7. Nowe przepisy w zakresie ochrony danych osobowych w kontekście dokonania zmian innych regulaminów obowiązujących w jednostce, np. regulaminu pracy, regulaminu wynagradzania, regulamin kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, procedur gospodarowania i  zabezpieczania kluczy, szyfrów, kodów itp.

8. Problematyka zapewnienia ochrony danych osobowych w kontroli zarządczej

i zarządzania ryzykiem.

9. Podsumowanie szkolenia, pytania i odpowiedzi oraz wspólna dyskusja.


Forma zajęć: wykład połączony z  prezentacją multimedialną, dyskusją na wybranych przykładach praktycznych.

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Halina Dziurdzińska - Trener i wykładowca na szkoleniach w zakresie: polityki kadrowej, polityki bhp, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, organizacji i  zarządzania nowoczesnym sekretariatem w administracji publicznej, obowiązków i procedur kancelaryjnych i archiwizacyjnych. Urzędnik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku urzędniczym kierowniczym odpowiedzialny za organizację wewnętrzną urzędu i za politykę kadrową, znający od strony praktycznej aspekty opracowywania i wdrażania różnych procedur wewnątrzzakładowych, w tym procedur dotyczących organizacji wewnętrznej i zarządzania.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 16 września. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00

w  dniu 17 września.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA"
w Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 17 września do obiadu w dniu 20 września).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z  restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu, a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep z biżuterią i  pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie z basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w  godzinach przedpołudniowych i  zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1680 złotych (słownie:jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

2080 złotych (słownie: dwa tysiące osiemdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 10 września 2018 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 10.09.2018r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz