Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 27.04.2018r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa

 

WOSP – 14/2018Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracodawców, kierowników i pracowników działu kadr oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz Prawo pracy w 2018 r. Zmiany przepisów, orzecznictwo Sądu Najwyższego, najnowsze interpretacje MPiPS oraz PIP.”,które odbędzie się w dniach 10-14 czerwca 2018 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.Cel szkolenia:RAMOWY PROGRAM SZKOLENIAI. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  1. Przepisy regulujące tworzenie ZFŚS z uwzględnieniem zmian od stycznia 2017 roku,

  2. Prawa i Obowiązki Pracodawcy wynikające z przepisów ustawy o ZFŚS,

  3. Zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

  4. Prawidłowe opracowanie regulaminu ZFŚS,

  5. Kto może korzystać z ZFŚS,

  6. Prawidłowe zasady wydatkowania środków ZFŚS,

  7. Odpowiedzialność za niestosowanie przepisów ustawy o ZFŚS.

  8. Najczęściej popełniane błędy przy gospodarowaniu ZFŚS przez pracodawcę,

  9. Rola Komisji Socjalnej

  10. Czego nie można finansować z ZFŚS,

  11. Co stanowi kryterium socjalne,

  12. Sposób dokumentowania i pozyskiwania informacji o sytuacji socjalnej pracowników /w kontekście stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych i Sądu Najwyższego; problem pobierania zaświadczeń o dochodach członków rodziny, PIT, oświadczeń, skutek niezłożenia dokumentów/

  13. Czy można wypłacić dofinansowanie do wypoczynku ze środków ZFŚS, gdy pracownik nie wykorzysta 14 dni kalendarzowych urlopu,

  14. Kontrowersje wokół tworzenia i uprawnień komisji socjalnych – upoważnienia,

  15. Szczególna rola związków zawodowych i skutki pominięcia związków przy przyznawaniu świadczeń z Funduszu oraz uchwalania regulamiu,

  16. Konsekwencje złożenia fałszywego oświadczenia w celu uzyskania świadczenia socjalnego,

  17. Ustawowa możliwość rezygnacji z tworzenia ZFŚS,

  18. Konsekwencje naruszenia ustawy o ZFŚS,

  19. Nadzór i kontrola nad gospodarowanie ZFŚS,

  20. Praktyczne zagadnienia, rozwiązania trudnych przypadków.


II. Prawo pracy w 2018 r.


1
. Kazusy Prawa Pracy

a/ zasady wynagradzania umów zlecenia i umów o świadczenie usług,

b/ prawidłowy wybór pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi- optymalizacja ryzyka na etapie zawierania umów oraz ich realizacji,

c/ zasada „33 i 3” w umowach terminowych,

d/ rozwiązanie umowy o pracę, zmiana warunków umowy-przyczyny - orzeczenia sądutakże w odniesieniu do członka organizacji związkowej i pracownika będącego w zarządzie organizacji związkowej,

e/ skuteczne wręczenie wypowiedzenia również w  przypadku nieobecności pracownika i kiedy nie odbiera naszej korespondencji.

f/ jak rozstać się z pracownikiem, który nadużywa zwolnień lekarskich,

g/ drugi etat u tego samego pracodawcy,

h/ urlop wypoczynkowy niepełnoetatowca,

i/ likwidacja stanowiska bez ryzyka przywrócenia do pracy,

j/ stan nietrzeźwości pracownika i jego skutki,

k/ zmiany w profilaktycznych badaniach lekarskich

l/ badania lekarskie dla prowadzących samochód służbowy,

ł/ inne aspekty prawne budzące wątpliwości.

2. Problematyka czasu pracy

a/ pojęcie czasu pracy,

b/ doba pracownicza i tydzień pracowniczy,

c/ normy i ogólny wymiar czasu pracy,

d/ okres odpoczynku,

e/ zasady obliczania wymiaru czasu,

f/ harmonogram czasu pracy – zasady tworzenia i możliwości zmiany; zasady prawidłowego rozliczania w poszczególnych okresach rozliczeniowych, w tym analiza najczęściej popełnianych błędów,

g/ prawidłowe zasady dotyczące odpracowania prywatnych wyjść pracowników,

h/ wynagrodzenie w godzinach nadliczbowych,

i/ praca w porze nocnej, praca w niedziele i święta,

j/ odbiór czasu wolnego od pracy za godziny nadliczbowe,

k/ indywidualny rozkład czasu pracy,

l/ czas pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych,

ł/prowadzenie ewidencji czasu pracy - elementy konieczne i pomocnicze,

m/ inne aspekty prawne czasu pracy.

3. Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych

a/ zasady zawierania umów szkoleniowych,

b/ uprawnienia pracownika na podnoszenie kwalifikacji,

c/ wynagrodzenie z tytułu zwolnień na szkolenia,

d/ konsekwencje nie wywiązania się z umowy kwalifikacyjnej.

4. Urlopy – zagadnienia problematyczne

5. Wynagrodzenie

a/ każdemu równo czy według zasług - jak kształtować system wynagradzania pracowników,

b/ uzasadnione zróżnicowanie wynagrodzeń to nie dyskryminacja,

c/ czy istnieje podstawa prawna do wprowadzenia przez pracodawcę zakazu ujawniania przez pracownika własnego wynagradzania,

d/ kogo komornik może ukarać grzywną za naruszenie obowiązków pracodawcy w toku egzekucji z wynagrodzenia za pracę?

6. Poznanie atutów okresowych pracowników i ich możliwość wykorzystania w polityce zarządzania firmą.

7. Procedura antydyskryminacyjna i antymobingowa – jej cel i  realizacja w firmie.Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowca na szkoleniu będzie:
EWA WIĘCH –prawnik, ekonomista. Ekspert, praktyk w zakresie prawa pracy, doradca zarządzania zasobami ludzkimi. Wykładowca z wieloletnim stażem. Autor i współautor licznych opracowań, regulaminów z zakresu prawa pracy. Przekazuje specjalistyczną wiedzę w profesjonalny i przystępny sposób. W swoich szkoleniach wykorzystuje doświadczenie zawodowe, orzecznictwo sądowe i kazusy w celu przedstawienia możliwości jakie dają zawiłości prawne. Pomaga jak wykorzystać zapisy prawa pracy w  praktyce i unikać błędów.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 10 czerwca. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00 w dniu 11 czerwca.
Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 11 czerwca do obiadu w dniu 14 czerwca).
W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu, a także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep z biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie z  basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1580 złotych (słownie:jeden tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1980 złotych (słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 4 czerwca 2018 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 4.06.2018r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.

Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz