Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 9.04.2018r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy


WOSP – 11/2018


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Vademecum pracownika Powiatowego Urzędu Pracy/ doradcy klienta. Przepisy archiwizacyjne i kancelaryjne w urzędzie, zasady postępowania z dokumentami., które odbędzie się w dniach 20-24 maja 2018 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


Uczestnicy szkolenia: Kadra kierownicza i  pracownicy publicznych służb zatrudnienia w  powiatowych urzędach pracy.

Cel szkolenia: Omówienie zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie nowych usług, form, instrumentów i narzędzi wykorzystywanych w pracy z klientem Urzędu Pracy a takżer przekazanie, przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej wykonywania zadań kancelaryjnych oraz zasad postępowania z  dokumentami. Celem szkolenia jest także podniesienie jakości wykonywanej pracy oraz nabycie i usystematyzowanie wiedzy praktycznej i teoretycznej z  zakresu świadczonych usług.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


I. Vademecum pracownika powiatowego urzędu pracy/ doradcy klienta.


 1. Zadania Powiatowego Urzędu Pracy z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa.

 2. Obowiązujące akty prawne dotyczące problematyki rynku pracy (ustawa o promocji zatrudnienie..., przepisy wykonawcze – nowelizacje).

 3. Efektywny doradca klienta w powiatowym urzędzie pracy: zadania i kompetencje, znajomość realizacji usług i instrumentów rynku pracy.

 4. Planowanie rozwoju zawodowego klientów w oparciu o rezultaty profilowania i  weryfikujących rozmów doradczych; ogólna metodologia przygotowania Indywidualnego Planu Działania.

 5. Obsługa klienta w świetle obowiązujących przepisów.

 6. Aktywizacja klienta biernego zawodowo i oddalonego od rynku pracy.

 7. Profesjonalna obsługa – urzędnik jako ekspert.

 8. Etyka w kontaktach z klientem indywidualnym i instytucjonalnym, a  funkcjonowanie urzędu.

 9. Współpraca międzystanowiskowa w PUP jako warunek skoordynowanych działań pomocowych na rzecz klientów (indywidualnych i instytucjonalnych) oraz racjonalnego monitorowania przyjętych do realizacji zadań.

  II. Przepisy archiwizacyjne i kancelaryjne w urzędzie, zasady postępowania z  dokumentami


1. Podstawy prawne w zakresie postępowania z dokumentacją, czynności kancelaryjne i archiwizacyjne:

 1. podstawowe czynności kancelaryjne wykonywane przez poszczególnych pracowników ( forma tradycyjna, mieszana, elektroniczna) oraz wykorzystanie informatyki w czynnościach administracyjnych;

 2. systemy kancelaryjne ( dziennikowy, bez dziennikowy i mieszany) oraz etapy i  fazy obiegu dokumentacji;

 3. dzienniki, księgi, rejestry kancelaryjne i ich wykorzystanie w czynnościach kancelaryjnych;

 4. podstawowe normatywy kancelaryjne ( instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt; klasyfikacja dokumentacji, z uwzględnieniem symboli i haseł klasyfikacyjnych, klasy rzeczowej z wykazu akt i klasy rzeczowej tytułowej; kwalifikacja dokumentacji; instrukcje techniczne);

 5. stosowanie i wykorzystywanie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w pracy biurowej;

 6. zakładanie i opisywanie teczek, spisy spraw, porządkowanie i gromadzenie wytwarzanej dokumentacji;

 7. instrukcja przekazywania dokumentacji do archiwów zakładowych lub składnicy akt;

 8. zadania archiwisty;

 9. typowe czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji zakres tych czynności;

 10. warunki techniczne i lokalowe archiwów zakładowych i składnic akt oraz typowe obowiązki związane z archiwizowaniem dokumentacji.

2. Dokumenty, dokumentacja, akta sprawy, korespondencja:


 1. dokumenty, dokumentacja i akta, pisma i korespondencja urzędowa - podział, definicje, rodzaje oraz konieczność utrwalania prowadzonej działalności;

 2. dokumentowanie prowadzonej działalności;

 3. dane osobowe, informacje niejawne, informacje publiczne, dokumenty tradycyjne i elektroniczne - obowiązki w zakresie ochrony;

 4. odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją;

 5. podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z wytwarzaną dokumentacją;

 6. podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym i archiwizacyjnym;

 7. formy prawne ochrony dokumentacji i odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

Metody i techniki szkoleniowe: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, pytania i odpowiedzi.

Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcami na szkoleniu będą:

mgr Krzysztof Wójcik - Socjolog, praktyk z 20 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy II stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy.


mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku urzędniczym i kierowniczym. Specjalista i jednocześnie praktyk zajmujący się na co dzień organizacją wewnętrzną urzędu i polityką kadrowąorazzagadnieniami bhp. Od strony praktycznej zna zagadnienia z zakresuorganizacji pracy sekretariatu i kancelarii, a także z zakresu opracowania, wdrażania i funkcjonowania procedur organizacyjnych, kancelaryjnych i  archiwizacyjnych. Trener-wykładowca na szkoleniach i kursach posiadający 7- letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zewnętrznych dotyczących: polityki kadrowej; praktycznych aspektów prawa pracy; funkcjonowania sekretariatu oraz zagadnień kancelaryjnych.Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 20 maja. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00
w dniu 21 maja.
Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 21 maja do obiadu w dniu 24 maja).
W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z  restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu, a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep z biżuterią i  pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie z basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy. Istnieje możliwość przyjazdu w  godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1890 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 14 maja 2018 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 14.05.2018r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz