Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 14.03.2018r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 7/2018


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Przepisy archiwizacyjne i kancelaryjne w urzędzie (zakładzie), zasady postępowania z dokumentami oraz miejsce i rola sekretariatu. , które odbędzie się w dniach 22-25 kwietnia 2018 r. w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.


Szkolenie skierowane jest do: Pracowników sekretariatów, kancelarii, punktów kancelaryjnych, składnic akt i  archiwów zakładowych, urzędników zatrudnionych w jednostkach samorządowych, a także do pracowników, którzy są odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków i  czynności sekretarskich i  kancelaryjnych.  


Cele kształcenia: Przekazanie, przyswojenie i  usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej wykonywania zadań sekretarskich i kancelaryjnych oraz zasadami postępowania z  dokumentami.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1.Wprowadzenie i prezentacja przedmiotu szkolenia.

2. Ogólne zagadnienia związane z pracą biurową i zatrudnieniem:


 1. specyfika pracy biurowej, warunki i środowisko pracy;

 2. wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem;

 3. miejsce, rola i zadania sekretariatu w jednostce;

 4. wymagania i umiejętności oraz kompetencje zawodowe stawiane pracownikom biurowym;

 5. typowe czynności recepcyjne i  asystenckie oraz czynności związane z  organizowaniem, prowadzeniem i zarządzaniem sekretariatem;

 6. komunikacja, informacja, relacje i więzi;

 7. podstawowe zasady i standardy obsługi interesantów;

 8. zasady savoir-vivre i etyka zawodowa;

 9. profesjonalizm sekretarki

 10. Europejski Kodeks Dobrej Administracji – wykorzystanie tych zasad w pracy urzędniczej.

3. Dokumenty, dokumentacja, akta sprawy, korespondencja:


 1. dokumenty, dokumentacja i akta, pisma i korespondencja urzędowa - podział, definicje, rodzaje oraz konieczność utrwalania prowadzonej działalności;

 2. dokumentowanie prowadzonej działalności;

 3. dane osobowe, informacje niejawne, informacje publiczne, dokumenty tradycyjne i elektroniczne - obowiązki w zakresie ochrony;

 4. odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją;

 5. podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z wytwarzaną dokumentacją;

 6. podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym i archiwizacyjnym;

 7. formy prawne ochrony dokumentacji i odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

4. Podstawy prawne w zakresie postępowania z dokumentacją, czynności kancelaryjne i archiwizacyjne:

 1. podstawowe czynności kancelaryjne wykonywane przez poszczególnych pracowników ( forma tradycyjna, mieszana, elektroniczna) oraz wykorzystanie informatyki w czynnościach administracyjnych;

 2. systemy kancelaryjne ( dziennikowy, bez dziennikowy i mieszany) oraz etapy i  fazy obiegu dokumentacji;

 3. dzienniki, księgi, rejestry kancelaryjne i ich wykorzystanie w czynnościach kancelaryjnych;

 4. podstawowe normatywy kancelaryjne ( instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt; klasyfikacja dokumentacji, z uwzględnieniem symboli i haseł klasyfikacyjnych, klasy rzeczowej z wykazu akt i klasy rzeczowej tytułowej; kwalifikacja dokumentacji; instrukcje techniczne);

 5. stosowanie i wykorzystywanie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w pracy biurowej;

 6. zakładanie i opisywanie teczek, spisy spraw, porządkowanie i gromadzenie wytwarzanej dokumentacji;

 7. instrukcja przekazywania dokumentacji do archiwów zakładowych lub składnicy akt;

 8. zadania archiwisty;

 9. typowe czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji zakres tych czynności;

 10. warunki techniczne i lokalowe archiwów zakładowych i składnic akt oraz typowe obowiązki związane z archiwizowaniem dokumentacji.

5. Podsumowanie treści szkolenia, wskazówki, pytania i odpowiedzi, dyskusja, praca na wybranych przykładach.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Wykładowca na szkoleniu będzie:


mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku urzędniczym i kierowniczym. Specjalista i jednocześnie praktyk zajmujący się na co dzień organizacją wewnętrzną urzędu i polityką kadrową oraz zagadnieniami bhp. Od strony praktycznej zna zagadnienia z zakresu organizacji pracy sekretariatu i kancelarii, a także z zakresu opracowania, wdrażania i funkcjonowania procedur organizacyjnych, kancelaryjnych i  archiwizacyjnych. Trener-wykładowca na szkoleniach i kursach posiadający 7- letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zewnętrznych dotyczących: polityki kadrowej; praktycznych aspektów prawa pracy; funkcjonowania sekretariatu oraz zagadnień kancelaryjnych.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 22 kwietnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 23 kwietnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w  Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 23 kwietnia do obiadu w dniu 25 kwietnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, 2 sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1250 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1370 złotych (słownie: jeden tysiąc trzysta siedemdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 kwietnia 2018 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 16.04.2018 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie: Hotel "Pod Szrenicą" , 58-580 Szklarska Poręba Górna, ul. Broniewskiego 17, tel. 75 713-09-10, www.hotelpodszrenica.pl.
Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry. Hotel znajduje się w pobliżu wyciągu na Szrenicę, w odległości 1500m od przystanku PKP lub PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz