Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 24.07.2017r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 52/2017

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, pracowników działów członkowsko-mieszkaniowych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Sprawy członkowsko – mieszkaniowe w Spółdzielni Mieszkaniowej w świetle obowiązującego prawa. Windykacja należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości.”, które odbędzie się w dniach 18-22 września 2017 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

I. Sprawy członkowsko – mieszkaniowe w Spółdzielni Mieszkaniowej w  świetle obowiązującego prawa.


    1. Tryb przyjmowania w poczet członków spółdzielni mieszkaniowych w  świetle obowiązującego prawa;

    2. Prawa i obowiązki członków spółdzielni w aktualnym stanie prawnym

 

II. Windykacja należności i eksmisje przez zarządców nieruchomości.

1. Rodzaje dochodzonych wierzytelności z uwzględnieniem terminu ich przedawnienia:
- wierzytelności pieniężne,

- wierzytelności niepieniężne

2. Rodzaje naliczanych odsetek i ich maksymalna wysokość w świetle zmienionych przepisów prawnych w tym zakresie.

3. Postępowanie wierzyciela w celu wyegzekwowania długów:

Wstępem do skutecznej windykacji jest monitorowanie płatności.

Następnie:

3.1. Prowadzenie windykacji polubownej:

- windykacja pośrednia,

- windykacja bezpośrednia,

- upublicznienie informacji o zadłużeniu : dopuszczalne środki.

3.2. Prowadzenie windykacji sądowej ( zwanej twardą):

- uruchomienie postępowania sądowego, w tym wniosek o upadłość,

- tryb postępowania z uwzględnieniem obowiązujących zmian przepisów prawnych,

- uzyskanie nakazu zapłaty, wyroku sądowego bez klauzuli wykonalności i  co dalej ?

- uzyskanie tytułu wykonawczego.

3.3 Wszczęcie egzekucji komorniczej z wyroku zasądzającego należność.

3.4. Rodzaje egzekucji świadczeń pieniężnych :

- z ruchomości,

- z wynagrodzenie za pracę,

- z rachunków bankowych,

- z innych wierzytelności i innych praw majątkowych,

- z nieruchomości – licytacja.

4. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze wobec zadłużonego członka spółdzielni :

- podjęcie uchwały o wykreśleniu, wykluczeniu członka spółdzielni,

- podjęcie uchwały o  wygaśnięciu lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

5. Postępowanie wierzyciela w celu opróżnienia lokalu mieszkalnego z  osób i rzeczy.

5.1. Postępowanie sądowe.

5.2. Postępowanie administracyjne.

5.3. Postępowanie egzekucyjne .

5.4. Dobrowolne opróżnienie mieszkania.

5.5. Przeprowadzenie eksmisji w ramach postępowania komorniczego, w

ścisłym porozumieniu z wierzycielem, jako rozwiązanie ostateczne.

6. Postępowanie wierzyciela po odzyskaniu lokalu mieszkalnego.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska – radca prawny, członek zarządu spółdzielni mieszkaniowej, członek komisji rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Mieszkaniowej, wieloletni i doświadczony wykładowca, działacz i pracownik spółdzielni mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 18 września. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00 w dniu 19 września.
Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 19 września do obiadu w dniu 22 września).
W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w  przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 11 września 2017 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 11.09.2017 r. na adres:Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.
W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz