Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

 

Wrocław, dnia 9.05.2017r.

Dyrektor Powiatowego

Urzędu Pracy


WOSP – 24/2017

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Od rejestracji do doradcy klienta. Znajomość lokalnego rynku pracy oraz współpraca z  pracodawcami i  partnerami rynku pracy - jako warunek do skutecznej i efektywnej aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych w  PUP., które odbędzie się w  dniach 18-22 czerwca 2017 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


Uczestnicy szkolenia: Pracownicy Urzędu Pracy zatrudnieni na stanowiskach: pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów i innych którzy pełnią funkcję doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego, pracowników działów rejestracji i  ewidencji i wypłaty świadczeń.


Cel szkolenia: celem szkolenia jest nabycie i uzupełnienie praktycznej i teoretycznej wiedzy z zakresu obsługi klienta przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy, a także zapoznanie się z  zasadami efektywnej i skutecznej współpracy między poszczególnymi działami Urzędu Pracy a także uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu znajomości lokalnego rynku pracy oraz współpracy z  pracodawcami.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


  I. Od rejestracji do doradcy klienta. Efektywna i skuteczna współpraca między doradcą klienta indywidualnego i instytucjonalnego a  pozostałymi działami PUP warunkiem skutecznej aktywizacji zawodowej i współpracy z pracodawcami i partnerami rynku pracy.

  1.Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

  2.Rola i zadania pracowników działu rejestracji, ewidencji i świadczeń w  procesie aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych.

  3.Aktywizacja zawodowa – czym jest aktywizacja zawodowa, rola i znaczenie aktywizacji zawodowej, trudności i bariery w efektywnej aktywizacji zawodowej.

  4.Siła pierwszego wrażenia. Pierwszy kontakt klienta Urzędu Pracy z  pracownikiem PUP.

  5. Ścieżka osoby zarejestrowanej w Urzędzie Pracy. Urząd Pracy jako jedna całość.

  6.Profilowanie pomocy – czym jest profilowanie pomocy, dobór odpowiednich usług, narzędzi, instrumentów rynku pracy do ustalonego profilu pomocy.

  7.Zasady tworzenia i realizacji IPD.

  8.Doradca Klienta – kim jest doradca klienta indywidualnego i  instytucjonalnego, warsztat pracy doradcy klienta, umiejętności, kompetencje, wiedza.

  9.Oczekiwania klientów w stosunku do Urzędu Pracy, kim jest klient, rodzaje klientów.

  10.Wywiad, komunikacja werbalna i niewerbalna, rozmowa jako główne narzędzie pracy pracownika Powiatowego Urzędu Pracy.

  11.Sposoby radzenia sobie z klientem trudnym i wymagającym. Rodzaje klientów. Metody budowania pozytywnych relacji z klientem.

  12.Rola i znaczenie pracodawcy i partnerów rynku pracy jako strategicznych klientów Urzędu Pracy. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy, współpraca z pracodawcami będącymi w bazie PUP.

  13.Współpraca między poszczególnymi działami w PUP jako warunek skutecznej i  efektywnej aktywizacji zawodowej oraz efektywnej współpracy z  pracodawcami i partnerami rynku pracy.

  14.Bariery utrudniające skuteczną i efektywną współpracę między poszczególnymi działami PUP.

   

  II. Znajomość lokalnego rynku pracy jako warunek skutecznej i efektywnej aktywizacji zawodowej osób zarejestrowanych w PUP oraz współpracy z  pracodawcami i partnerami rynku pracy.

  1.Model obsługi klienta w świetle obowiązujących przepisów prawnych.

  2. Rynek pracy – czym jest rynek pracy, źródła informacji o  lokalnym rynku pracy.

  3. Warsztat pracy doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

  4. Rola i zadania doradcy klienta w zakresie świadczenia pomocy klientom PUP.

  5. Aktywizacja zawodowa – czym jest aktywizacja zawodowa, rola i  zadania doradcy klienta PUP w efektywnej aktywizacji zawodowej, aktywizacja zawodowa od działu rejestracji i ewidencji do doradcy klienta. Współpraca między poszczególnymi działami Urzędu Pracy.

  6. Pracodawca jako strategiczny partner doradcy klienta. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy, współpraca z pracodawcami będącymi w bazie PUP.

  7. Pozyskiwanie, upowszechnianie, realizacja ofert pracy. Przyczyny niezrealizowania ofert pracy.

  8. Dobór odpowiednich narzędzi, instrumentów, usług rynku pracy dla poszczególnych profili pomocy.

  9. Wywiad, komunikacja, rozmowa jako główne narzędzie pracy doradcy klienta indywidualnego i  instytucjonalnego. Rozmowa jako podstawowe narzędzie doradcy klienta.

  10. Klient doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego. Kim jest klient, oczekiwania klientów, sposoby radzenia sobie z klientem trudnym i wymagającym.

  11. Metody budowania pozytywnych relacji z klientem Urzędu Pracy.

  12. Główne błędy najczęściej popełniane przez doradcę klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

   

  III. Pośrednik pracy, doradca zawodowy, specjalista ds. rozwoju zawodowego oraz specjalista ds. programów jako eksperci na lokalnym rynku pracy. Szkolenie dla procowników Urzędów Pracy pełniących funkcję doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego.

  1.Model obsługi klienta w świetle obowiązujących aktów i przepisów prawnych.

  2. Warsztat pracy doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego - wykształcenie, kwalifikacje, kompetencje, umiejętności.

  3. Klient Urzędu Pracy – kim jest klient doradcy klienta, oczekiwania klientów w stosunku do Urzędu Pracy.

  4. Rola i zadania doradcy klienta w zakresie świadczenia pomocy klientom PUP.

  5. Znajomość lokalnego rynku pracy jako warunek skutecznej i efektywnej aktywizacjo osób zarejestrowanych i współpracy z pracodawcami i  partnerami rynku pracy.

  6. Profilowanie pomocy , Indywidualny Plan Działania, dobór odpowiednich form wsparcia, narzędzi, usług, instrumentów dla poszczególnych profili pomocy.

  7. Odpowiednia strategia doradcy klienta instytucjonalnego w zakresie współpracy z  pracodawcami i partnerami rynku pracy.

  8. Pozyskiwanie pracodawców do współpracy, podtrzymywanie kontaktów z pracodawcami już współpracującymi z Urzędem Pracy. Marketing usług rynku pracy.

  9.Pozyskiwanie oraz realizacja ofert pracy, staży. Przyczyny niezrealizowania ofert pracy.

  10.Wywiad, komunikacja werbalna i niewerbalna, rozmowa, umiejętność słuchania jako narzędzia pracy doradcy klienta indywidualnego i  instytucjonalnego.

  11.Główne błędy najczęściej popełniane przez doradcę klienta podczas swojej pracy.

  12.Sposoby radzenia sobie z klientem trudnym i wymagającym. Rodzaje klientów. Metody budowania pozytywnych relacji z klientem.

  13. Współpraca doradcy klienta indywidualnego i instytucjonalnego z innymi działami Urzędu Pracy. Rola i znaczenie efektywnej współpracy, bariery utrudniające prawidłową współprace.


Metody i techniki szkoleniowe: wykład połączony z prezentacją multimedialną, dyskusja, pytania i  odpowiedzi. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Krzysztof Wójcik - Socjolog, praktyk z 20 letnim stażem pracy w  Publicznych Służbach Zatrudnienia. Trener i wykładowca na licznych kursach i szkoleniach dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia. Posiada licencję zawodową pośrednika pracy II stopnia oraz ukończone studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa pracy. Magister socjologii, ukończone studia licencjackie z zakresu doradztwa zawodowego. Zdobyta wiedza, doświadczenie i profesjonalizm pozwalają na prowadzenie szkoleń dla pracowników świadczących usługi rynku pracy.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 18 czerwca. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00
w dniu 19 czerwca.
Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 19 czerwca do obiadu w dniu 22 czerwca).
W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z  restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu,a także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklepz biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie
z basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny. W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1490 złotych plus 23% vat (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1890 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 11 czerwca 2017 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem

w terminie do dnia 11.06.2017r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz