Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 10.05.2016 r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 39/2016

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Czynności kancelaryjne i zasady postępowania z dokumentami i dokumentacją w  urzędzie i przedsiębiorstwie”, które odbędzie się w dniach 19 – 23 czerwca 2016 r. w Centrum Zdrowia i Wypoczynku "IKAR PLAZA" w Kołobrzegu.


Szkolenie skierowane jest do: pracowników administracji publicznej, przedsiębiorstw, szczególnie do pracowników sekretariatów, archiwów zakładowych i składnic akt oraz do pozostałych pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności kancelaryjnych.
Wymagania dla uczestników: minimum wiedzy na temat procedur kancelaryjnych w administracji publicznej.

Cel szkolenia: przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej czynności kancelaryjnych oraz nabycie umiejętności zawodowych w zakresie stosowania tych zasad w codziennej pracy.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1. Wprowadzenie do tematyki szkolenia i wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z  informacją, korespondencją i pismami:

1) informacja i korespondencja jako podstawowe narzędzia w pracy urzędniczej;

2) korespondencja i jej znaczenie;

3) cechy pisma, podział, rodzaje i znaczenie pism;

4) dokumenty, dokumentacja, akta sprawy.

2. Podstawy pracy kancelaryjnej:

1) akty prawne obowiązujące do 31 grudnia 2010r. i akty prawne obowiązujące po 1 stycznia 2011r. w  zakresie pracy kancelaryjnej;

2) podstawowe normatywy kancelaryjne;

3) zakres pojęć i czynności kancelaryjnych;

4) narzędzia pracy kancelaryjnej.

3. Zakres czynności kancelaryjnych:

1) sekretariat, kancelaria, punkt kancelaryjny, punkt obsługi interesantów;

2) typowe czynności kancelaryjne wykonywane przez poszczególnych pracowników;

3) systemy kancelaryjne, cechy tradycyjnego systemu kancelaryjnego, systemu mieszanego i EZD;

4) obieg dokumentów i punkty zatrzymania korespondencji.

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w  sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, ze zm.):

1) zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzenia;

2) obowiązki kierownika podmiotu w zakresie czynności kancelaryjnych;

3) podstawowe pojęcia kancelaryjne;

4) koordynator czynności kancelaryjnych;

5) czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym i systemie EZD.

5. Klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji jako jeden z  nieodłącznych elementów postępowania z dokumentacją:

1) zakres przedmiotowy rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i  kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1743);

2) nowości i zmiany wynikające ze zmienionego rozporządzenia oraz nowe obowiązki dla kierowników jednostek;

3) rodzaje oznaczeń kancelaryjnych;

4) budowa i elementy jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz kwalifikatora dokumentacji;

5) zasady kwalifikowania i klasyfikowania dokumentacji;

6) zasady postępowania w przypadku brakowania dokumentacji

7) tryb przekazywania materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;

8) standardy porządkowania, ewidencjonowania i technicznego zabezpieczania materiałów archiwalnych przed ich przekazaniem do archiwum państwowego.

6. Archiwizacja dokumentacji:

1) konstrukcje prawa archiwalnego;

2) obowiązki ustawowe w zakresie wprowadzania instrukcji kancelaryjnej, instrukcji archiwalnej i jednolitych

rzeczowych akt w jednostkach samorządowych;

3) nowelizacja ustawy z 2015 r. o narodowym zasobie archiwalnym i  archiwach;

4) materiały archiwalne i niearchiwalne oraz rodzaje zasobów archiwalnych;

5) archiwa zakładowe i składnice akt oraz rola i zadania archiwisty;

6) zakres prac związanych z przygotowaniem dokumentacji do przekazania do archiwum państwowego i  zakładowego;

7) przejmowanie i gromadzenie dokumentacji w archiwum zakładowym;

8)wypożyczanie, brakowanie i udostępnianie dokumentacji;

9)przygotowanie i przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego

10)warunki techniczne i lokalowe.

7. Informacja i komunikacja w pracy urzędniczej.

8. Status prawny pracowników samorządowych z uwzględnieniem praw, obowiązków i uprawnień.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Wykładowca na szkoleniu będzie:
mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym i urzędniczym w dziale organizacji i kadr, znająca od strony praktycznej zagadnienia organizacyjne i zarządcze, w tym aspekty dotyczące opracowywania, wdrażania i monitorowania wewnętrznych aktów prawnych i procedur organizacyjnych, kadrowych, kancelaryjnych i kadrowych oraz procedur bhp. Trener wykładowca na szkoleniach dla administracji samorządowej z sześcioletnim doświadczeniem trenerskim w prowadzeniu szkoleń na temat: praktycznych aspektów prawa, vademecum dla pracowników samorządowych, zarządzania zasobami ludzkimi i komórkami organizacyjnymi, polityki i problematyki kadrowej, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem, organizacji sekretariatu w administracji publicznej oraz procedur kancelaryjnych.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe

Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 19 czerwca. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00
w dniu 20 czerwca.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Centrum Zdrowia i  Wypoczynku "IKAR PLAZA" w  Kołobrzegu w pokojach 1- lub 2-osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 20 czerwca do obiadu w dniu 23 czerwca).

W hotelu uczestnicy mogą skorzystać z restauracji z kawiarnią, baru, klubu nocnego, letniego ogrodu, a  także z centrum SPA & Wellness, centrum zdrowia, bilarda, solarium, siłowni. W hotelu znajduje się także sklep z  biżuterią i pamiątkami, parkingi, oraz garaże podziemne. Dla gości hotelowych możliwość korzystania bezpłatnie z  basenu krytego i zewnętrznego, jaccuzi i sauny.

Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie:jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1890 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc osiemset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 10 czerwca 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 10.06.2016r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:

Centrum Zdrowia i Wypoczynku IKAR PLAZA, 78-100 Kołobrzeg ul. Wschodnia 35, tel. (+48) 094 713 60 22, fax (+48) 094 352 34 81, e-mail: plaza@ikar-centrum.pl, www.ikar-plaza.pl, www.ikar-plaza.eu


Znakomita lokalizacja hotelu (60 metrów od morza) gwarantuje przepiękny widok na morze zapewniając tym samym doskonałe warunki wypoczynku i  rekreacji. Dojazd do hotelu autobusem miejskim nr 4 lub 8 z centrum Kołobrzegu lub taksówką. Hotel znajduje się około 4 km od dworca PKP.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy. W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział
w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz