Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 14.12.2015r.

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa,

Urzędu Pracy

WOSP – 100/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Profesjonalny sekretariat – organizowanie i zarządzanie sekretariatem oraz zakres czynności kancelaryjnych w pracy biurowej.”, które odbędzie się w dniach 24 – 27 stycznia 2016 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.


Szkolenie adresowane jest do pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie i  zarządzanie sekretariatem w firmie , którego celem jest przyswojenie i usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej czynności kancelaryjnych oraz nabycie umiejętności ułatwiających rozwój zawodowy.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA 1. Specyfika, standardy bhp i warunki pracy biurowej.

 2. Miejsce sekretarki w klasyfikacji zawodów i specjalności oraz miejsce i rola sekretariatu w strukturze organizacyjnej.

 3. Sekretariat, punkt kancelaryjny, biuro podawcze, recepcja, kancelaria – podobieństwa i różnice.

 4. Podstawowe pojęcia i definicje dotyczące organizacji i zarządzania ( schematy i  struktury organizacyjne, podział pracy, podział zadań i obowiązków, relacje i więzi oraz zależności służbowe).

 5. Sekretarka- pracownik kancelaryjny- asystentka szefa- referent- koordynator czynności kancelaryjnych.

 6. Możliwości zatrudnienia i awansu oraz podstawowe obowiązki pracownicze i  zakres odpowiedzialności pracowniczej.

 7. Najbardziej preferowanie kwalifikacje, kompetencje i umiejętności stawiane sekretarce.

 8. Istota organizowania i zarządzania sekretariatem oraz rodzaje sekretariatów.

 9. Zakres i znaczenie czynności recepcyjnych i asystenckich w pracy sekretarki.

 10. Komunikacja interpersonalna, informacja i współpraca w relacjach zawodowych.

 11. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, zjawisko stresu i wypalenia zawodowego w  stosunkach pracy.

 12. Kultura zawodowa i osobista, wygląd zewnętrzny i kultura osobista, zasady savoir-vivru i etyka zawodowa w relacjach zawodowych.

 13. Standardy obsługi klientów, interesantów i kontrahentów.

 14. Pisma, dokumenty, dokumentacja, akta, korespondencja, informacja – definicje, pojęcia, rodzaje oraz ich znaczenie w funkcjonowaniu jednostki.

 15. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie czynności kancelaryjnych i  archiwizacyjnych oraz odpowiedzialność kierowników jednostki w  zakresie ochrony dokumentów.

 16. Czynności kancelaryjne – obieg dokumentów od momentu wpływu do archiwizowania oraz udział poszczególnych pracowników w czynnościach kancelaryjnych.

 17. Systemy i rejestry kancelaryjne oraz elementy procesu obiegu dokumentów.

 18. Podstawowe normatywy kancelaryjne i archiwizacyjne ( instrukcja kancelaryjna i  archiwizacyjna, klasyfikowanie i kwalifikowanie dokumentacji, wykazy akt).

 19. Poszczególne czynności związane z archiwizowaniem dokumentacji.

 20. Organizowanie i prowadzenie archiwum zakładowego i składnicy akt oraz warunki techniczne i organizacyjne.

 21. Podsumowanie, dyskusja, pytania i odpowiedzi.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mgr Halina Dziurdzińska - Trener-wykładowca na szkoleniach i kursach posiadający doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zewnętrznych dotyczących polityki kadrowej, w tym samorządowej polityki kadrowej, praktycznych aspektów prawa pracy, czynności kancelaryjnych i sekretarskich w pracy biurowej.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 24 stycznia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 25 stycznia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 25 stycznia do obiadu w dniu 27 stycznia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1360 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1510 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc pięćset dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 18 stycznia 2016 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
18.01.2016 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.


Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku,

kierownictwu i pracownikom firmy składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowych i  spokojnych Świąt oraz szczęśliwego Nowego Roku 2016 r.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz