Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 3.11.2015r.

Prezydent, Burmistrz, Starosta, Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa


WOSP – 92/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej, a także wszystkie zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Kodeks postępowania administracyjnego w realizacji zadań administracji samorządowej.”, które odbędzie się w dniach 6-10 grudnia 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka"w Zakopanem.


Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracji samorządowej oraz wszystkich osób stosujących w swej pracy przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.

Celem szkolenia jest omówienie najważniejszych aspektów procedury administracyjnej w świetle praktyki urzędniczej. Wiedza zdobyta podczas szkolenia wyposaży uczestników w niezbędna wiedzę do poprawnego stosowania przepisów kpa i właściwego poruszania się w  obszarze procedur administracyjnych obowiązujących w administracji samorządowej.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1. Pojęcie postępowania administracyjnego i miejsce procedury w systemie norm prawa administracyjnego.
2. Zakres obowiązywania kodeksu postępowania administracyjnego.
3. Zasady ogólne kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Właściwość organów. Wyłączenie pracownika i organu.
5. Pojęcie strony. Podmioty na prawach strony. Pełnomocnik strony w postępowaniu administracyjnym.
6. Czynności materialno – techniczne w postępowaniu administracyjnym:

a) Terminy załatwiania spraw; sposoby obliczania terminów; skarga na

nadmierną i długotrwale nieuzasadnioną przewlekłość postępowania.

b) Problematyka doręczeń; pełnomocnik do doręczeń.

c) Wezwania; telefoniczne wezwanie w sprawach niecierpiących zwłoki.

d) Udostępnianie akt; prawo strony do kopiowania dokumentów.


7. Wszczęcie postępowania. Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

8. Dowody w postępowaniu administracyjnym. Rozprawa administracyjna.

9. Postępowanie dowodowe – gwarancja realizacji zasady prawdy obiektywnej.

10. Zawieszenie postępowania.

11. Orzeczenia w postępowaniu administracyjnym (decyzja administracyjna, postanowienie, uzupełnienie decyzji).

12. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym. Obowiązki organu I instancji w zakresie odwołań

13. Wznowienie postępowania administracyjnego. Postanowienie o odmowie wznowienia postępowania.

14. Uchylenie i zmiana decyzji.

15. Unieważnienie decyzji administracyjnych.

16. Miejsce i rola postępowania skargowo – wnioskowego w  procedurze.

administracyjnej. Obowiązek dokonywania ocen przyjmowania i załatwiania skarg i  wniosków.

17. Dyskusja oraz omówienie zagadnień poruszanych przez uczestników szkolenia.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, poszerzone o studium przypadków oraz orzecznictwo sądów. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.Wykładowcą na szkoleniu będzie:


Mecenas Beata Janik - doświadczony pracownik samorządowy - radca prawny, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz „Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego” dla technika administracji, doświadczony i uznany wykładowca tematyki związanej z samorządowym prawem pracy, prawem i postępowaniem administracyjnym oraz prawem samorządu terytorialnego, posiadająca uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 6 grudnia. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 7 grudnia. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 7 grudnia do obiadu w dniu 10 grudnia).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 30 listopada 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
30.11.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz