Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 Powrót do galerii
 


 

Wrocław, dnia 12.02.2015r.

Prezydent, Burmistrz, Starosta,
Wójt, Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor Przedsiębiorstwa


WOSP – 13/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza pracowników administracji publicznej oraz przedsiębiorstw, a  także wszystkie zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Ochrona danych osobowych w urzędzie i  przedsiębiorstwie w świetle najnowszych uregulowań prawnych”, które odbędzie się w dniach 22-25 marca 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka" w Zakopanem.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych (uregulowania krajowe, europejskie i międzynarodowe)

2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawowe pojęcia występujące w ustawie o ochronie danych osobowych 

3. Prawa i obowiązki administratorów danych osobowych, a w szczególności opracowanie i wdrożenie polityki bezpieczeństwa.

4. Administrator bezpieczeństwa informacji.

5. Zabezpieczenie danych osobowych przetwarzanych w wersji papierowej oraz elektronicznej:

a) Przetwarzanie zgodnie z prawem

b) Zbieranie danych 

c) Przechowywanie danych 

d) Zabezpieczenie danych 

e) Dokumentacja

6. Dokumentacja wymagana przez ustawę o ochronie danych osobowych

7. Przetwarzanie danych osobowych w  zatrudnieniu:

a) Rekrutacja – wymogi ustawy o ochronie danych osobowych, a  rekrutacja pracowników.

b) Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych 

c) Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy 

d) Obowiązek informacyjny i udostępnianie danych kadrowych 

e) Zasady i okres przechowywania i archiwizowania dokumentacji pracowniczej

f) Zasady doręczeń dokumentów kadrowych

g) Upoważnienia do prowadzenia dokumentacji kadrowej

h) Pracodawca jako administrator danych – jego obowiązki

i) Odpowiedzialność pracodawcy w przedmiocie ochrony danych osobowych kandydatów na pracowników i  pracowników

8. Działalność Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

a) Organizacja i funkcjonowanie Biura GIODO

b) Prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i  inspektorów

c) Przegląd aktualnego orzecznictwa.

9. Odpowiedzialność prawna w wypadku naruszenia przepisów ustawy:

a) Odpowiedzialność cywilna – ochrona dóbr osobistych.

b) Odpowiedzialność dyscyplinarna. 

c) Odpowiedzialność karna.

10.Dyskusja i omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy o ochronie danych osobowych.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, poszerzone o studium przypadków oraz orzecznictwo sądów. Szczegółowy zakres tematyki zajęć oraz materiały szkoleniowe przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.Wykładowcą na szkoleniu będzie:

Mecenas Beata Janik - doświadczony pracownik samorządowy i wykładowca - radca prawny, kierownik Biura Prawnego Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w  Tomaszowie Mazowieckim, autorka książek "Funkcjonowanie przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej" oraz „Poradnika skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego” dla technika administracji, posiadająca uprawnienia do zasiadania w  radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 22 marca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 23 marca.Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w Pensjonacie Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 23 marca do obiadu w dniu 25 marca).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1260 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1410 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziesięć złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 marca 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
16.03.2015 r.
na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:


Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.


 

Prezydent, Burmistrz, Wójt,Starosta,
Przewodniczący Rady

Miasta, Gminy, Powiatu

WOSP – 15/2015


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza radnych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Rada gminy (powiatu) i jej radny - status w teorii i praktyce ustrojowej RP”, które odbędzie się w dniach 22-26 marca 2015 r. w Pensjonacie "Antałówka"w Zakopanem.
RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA
1. Gmina (powiat) wśród innych struktur samorządowych w Polsce


a) zadania gminy (powiatu) i domniemanie kompetencyjne gminy (powiatu)

b) dylemat zadań powierzonych gminie (powiatowi) oraz realizacja art. 8 ustawy o samorządzie gminnym,

c) teoria i praktyka w kwestii suwerenności finansowo-budżetowej gminy (powiatu)


2. Rola Rady Gminy (powiatu)


a) kompetencja uchwałodawcza i kontrolna

b) kompetencje przewodniczącego Rady; prowadzenie i organizacja sesji Rady

c) kompetencje przewodniczącego komisji Rady,

d) kwestia jawności posiedzeń Rady i jej komisji,

e) kwestia transparentności działań radnego


3. Status radnego i jego rola


a) radny na sesji rady i posiedzeniu komisji,

b) radny jako funkcjonariusz publiczny

c) rola reprezentacyjna, inicjująca i petycyjna radnego wobec mieszkańców

d) prawne kwestie dotyczące wniosków i zapytań radnego

e) radny a media; radny jako depozytariusz tajemnicy prawnie chronionej (zagadnienia wstępne)


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowca na szkoleniu będzie:

mgr Piotr Gaglik – prawnik, wieloletni i doświadczony pracownik i działacz samorządowy , były radny w radzie miasta Wrocławia, aktualnie pracownik Urzędu Miasta Wrocławia, wykładowca i praktyk w administracji publicznej, ekspert w dziedzinie ustawy o samorządzie gminnym.Warunki organizacyjno – finansowePrzyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 22 marca. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 23 marca.Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 4 noclegi w Pensjonacie „Antałówka” w Zakopanem w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 23 marca do obiadu w dniu 26 marca).


W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, kawiarni, siłowni, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Obok hotelu znajduje się nowo wybudowany aqua - park - dla gości hotelowych wstęp bezpłatny. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1490 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 2-osobowym

1690 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc sześćset dziewięćdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 marca 2015 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia
16.03.2015 r.
na adres:


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 071 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.plAdres pensjonatu w którym odbędzie się szkolenie:Pensjonat "Antałówka", 34-500 Zakopane, ul. Wierchowa 2, tel. 018 201-32-71, 018 201-32-72. Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z  Krakowa. Pensjonat znajduje się 800 m od centrum.


O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.


W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2021 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz