Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 16.08.2017r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 59/2017

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, pracowników działów członkowsko-mieszkaniowych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Wybrane zagadnienia prawno – organizacyjne i finansowe w  SM w świetle najnowszych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych.”, które odbędzie się w dniach 22-25 października 2017 r. w Hotelu Willa Scaliano w Kudowie Zdroju koło Kłodzka.


RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1. Omówienie najnowszych zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017r. dotyczących:

1.1 Funduszu remontowego i jego rozliczania

1.2 Spraw członkowsko-mieszkaniowych

1.3.Lustracji

1.4 Uprawinień nadzorczych ministra do spraw budownictwa, planowania i  zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa

2. Walne zgromadzenie

2.1. Dokumenty określające zasady zwołania i przeprowadzenia walnego zgromadzenia

2.2.Obowiązki zarządu spółdzielni dotyczące spraw związanych z przygotowaniem walnego zgromadzenia

2.3.Współpraca zarządu i rady nadzorczej w przygotowaniu walnego zgromadzenia

2.4.Sposób powiadamiania członków o terminie, miejscu oraz dokumentach będących przedmiotem obrad walnego zgromadzenia.

2.5.Przeprowadzenie obrad, podjęcie uchwał, podsumowanie obrad walnego zgromadzenia.

3.Rada Nadzorcza

4. Zasady współpracy rady nadzorczej z zarządem spółdzielni w  wykonywaniu funkcji nadzorczo – kontrolnych.

5. Zarząd spółdzielni

6. Statutowe organy samorządu spółdzielni

7. Fundusze w spółdzielni – zasady tworzenia i wydatkowania

8. Szkolenie członków samorządu spółdzielni mieszkaniowych


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które

przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Wykładowcą na szkoleniu będzie:


mgr Zdzisław Wojtowicz
– wieloletni i doświadczony wykładowca, pracownik i działacz spółdzielczości mieszkaniowej na kierowniczych stanowiskach (prezes zarządu i przewodniczący rady nadzorczej), przewodniczący. Forum Spółdzielni Mieszkaniowych w  Kielcach.


Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 22 października. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00 w dniu 23 października.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi Hotelu Willa Scaliano w  Kudowie Zdroju w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 23 października do obiadu w dniu 25 październik).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego i  wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1320 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych)–w pok. 2-osobowym

1470 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 października 2017 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 16.10.2017r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel Willa SPA SCALIANO, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel.+48 74 866 18 67

fax +48 74 866 27 44, http://www.scaliano.com.pl, e-mail:poczta@scaliano.com.pl


Hotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2018 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz