Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 16.08.2017r

Prezydent, Burmistrz,

Wójt, Starosta

Miasta, Gminy, Powiatu

Prezes, Dyrektor

Przedsiębiorstwa, Urzędu

WOSP – 58/2017

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „DEXTER” z Wrocławia zaprasza zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. Przepisy archiwizacyjne i kancelaryjne w urzędzie (zakładzie), zasady postępowania z dokumentami oraz miejsce i rola sekretariatu. , które odbędzie się w dniach 22-25 października 2017 r. w Hotelu Willa Scaliano w Kudowie Zdroju koło Kłodzka.


Szkolenie skierowane jest do: Pracowników sekretariatów, kancelarii, punktów kancelaryjnych, składnic akt i  archiwów zakładowych, urzędników zatrudnionych w jednostkach samorządowych, a także do pracowników, którzy są odpowiedzialni za wykonywanie obowiązków i  czynności sekretarskich i  kancelaryjnych.  


Cele kształcenia: Przekazanie, przyswojenie i  usystematyzowanie wiedzy specjalistycznej dotyczącej wykonywania zadań sekretarskich i kancelaryjnych oraz zasadami postępowania z  dokumentami.

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA


1.Wprowadzenie i prezentacja przedmiotu szkolenia.

2. Ogólne zagadnienia związane z pracą biurową i zatrudnieniem:


 1. specyfika pracy biurowej, warunki i środowisko pracy;

 2. wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z organizacją i zarządzaniem;

 3. miejsce, rola i zadania sekretariatu w jednostce;

 4. wymagania i umiejętności oraz kompetencje zawodowe stawiane pracownikom biurowym;

 5. typowe czynności recepcyjne i  asystenckie oraz czynności związane z  organizowaniem, prowadzeniem i zarządzaniem sekretariatem;

 6. komunikacja, informacja, relacje i więzi;

 7. podstawowe zasady i standardy obsługi interesantów;

 8. zasady savoir-vivre i etyka zawodowa;

 9. profesjonalizm sekretarki;

 10. Europejski Kodeks Dobrej Administracji – wykorzystanie tych zasad w pracy urzędniczej.

3. Dokumenty, dokumentacja, akta sprawy, korespondencja:


 1. dokumenty, dokumentacja i akta, pisma i korespondencja urzędowa - podział, definicje, rodzaje oraz konieczność utrwalania prowadzonej działalności;

 2. dokumentowanie prowadzonej działalności;

 3. dane osobowe, informacje niejawne, informacje publiczne, dokumenty tradycyjne i elektroniczne - obowiązki w zakresie ochrony;

 4. odpowiedzialność za naruszenie przepisów w zakresie postępowania z dokumentacją;

 5. podstawowe akty prawne regulujące postępowanie z wytwarzaną dokumentacją;

 6. podstawowe konstrukcje prawa w zakresie kancelaryjnym i archiwizacyjnym;

 7. formy prawne ochrony dokumentacji i odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

4. Podstawy prawne w zakresie postępowania z dokumentacją, czynności kancelaryjne i archiwizacyjne:

 1. podstawowe czynności kancelaryjne wykonywane przez poszczególnych pracowników ( forma tradycyjna, mieszana, elektroniczna) oraz wykorzystanie informatyki w czynnościach administracyjnych;

 2. systemy kancelaryjne ( dziennikowy, bez dziennikowy i mieszany) oraz etapy i  fazy obiegu dokumentacji;

 3. dzienniki, księgi, rejestry kancelaryjne i ich wykorzystanie w czynnościach kancelaryjnych;

 4. podstawowe normatywy kancelaryjne ( instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt; klasyfikacja dokumentacji, z uwzględnieniem symboli i haseł klasyfikacyjnych, klasy rzeczowej z wykazu akt i klasy rzeczowej tytułowej; kwalifikacja dokumentacji; instrukcje techniczne);

 5. stosowanie i wykorzystywanie instrukcji kancelaryjnej i wykazu akt w pracy biurowej;

 6. zakładanie i opisywanie teczek, spisy spraw, porządkowanie i gromadzenie wytwarzanej dokumentacji;

 7. instrukcja przekazywania dokumentacji do archiwów zakładowych lub składnicy akt;

 8. zadania archiwisty;

 9. typowe czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do archiwizacji zakres tych czynności;

 10. warunki techniczne i lokalowe archiwów zakładowych i składnic akt oraz typowe obowiązki związane z archiwizowaniem dokumentacji.

5. Podsumowanie treści szkolenia, wskazówki, pytania i odpowiedzi, dyskusja, praca na wybranych przykładach.


Szkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia


Wykładowca na szkoleniu będzie:


mgr Halina Dziurdzińska - Urzędnik administracji samorządowej, z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku urzędniczym i kierowniczym. Specjalista i jednocześnie praktyk zajmujący się na co dzień organizacją wewnętrzną urzędu i polityką kadrową oraz zagadnieniami bhp. Od strony praktycznej zna zagadnienia z zakresu organizacji pracy sekretariatu i kancelarii, a także z zakresu opracowania, wdrażania i funkcjonowania procedur organizacyjnych, kancelaryjnych i  archiwizacyjnych. Trener-wykładowca na szkoleniach i kursach posiadający 7- letnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń zewnętrznych dotyczących: polityki kadrowej; praktycznych aspektów prawa pracy; funkcjonowania sekretariatu oraz zagadnień kancelaryjnych.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 22 października. Zajęcia rozpoczynają się o godz.9.00 w dniu 23 października.

Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi Hotelu Willa Scaliano w  Kudowie Zdroju w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 23 października do obiadu w dniu 25 październik).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, SPA, sauny, jacuzzi, salonu kosmetycznego i  wypożyczalni sprzętu turystycznego (rowery itp.) oraz monitorowanego bezpłatnego parkingu samochodowego.

W czasie wolnym od zajęć przewidziano także możliwość zwiedzania okolicy.

Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

1320 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych)–w pok. 2-osobowym

1470 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych)–w pok. 1–osobowym


W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 16 października 2017 r. na konto:

WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 16.10.2017r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77, e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl


Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel Willa SPA SCALIANO, 57-350 Kudowa Zdrój, ul. Sikorskiego 6, recepcja tel.+48 74 866 18 67

fax +48 74 866 27 44, http://www.scaliano.com.pl, e-mail:poczta@scaliano.com.pl


Hotel znajduje się w centrum miejscowości, około 300 metrów od parku zdrojowego, aquaparku i od przystanku PKS. Dojazd z Wrocławia lub Kłodzka autobusem PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.
Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2018 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz