Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych Dexter

WROCŁAWSKI OŚRODEK SZKOLEŃ PROFESJONALNYCH
"DEXTER"

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4. Tel./fax (071)-324-11-71, tel. kom. (0601)-74-22-00
Regon 930546785, NIP 895-100-29-94

STRONA GŁÓWNA OSTATNIE SZKOLENIA NASI PARTNERZY KONTAKT

UWAGA!
Ta oferta znajduje się w archiwum i jest nie aktualna. Aktualne oferty można zawsze znaleźć na stronie głównej WOSP Dexter.
 
 


Untitled Document

Wrocław, dnia 16.08.2017r.


Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Prezes Zarządu

Spółdzielni Mieszkaniowej


WOSP – 56/2017


Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych "DEXTER" z Wrocławia zaprasza przedstawicieli rady nadzorczej, zarządu, pracowników działów członkowsko-mieszkaniowych oraz pozostałe zainteresowane osoby do udziału w ogólnopolskim szkoleniu nt. „Sprawy członkowsko – mieszkaniowe w SM w świetle zmiany ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 20.07.2017r., ustawy Kodeksu Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze.”, które odbędzie się w dniach 15-18 października 2017 r. w Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej koło Jeleniej Góry.


W świetle bardzo istotnych i kontrowersyjnych zmian ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych, które będą rzutować na losy spółdzielni mieszkaniowych zapraszamy na szkolenie poświęcone wyważonemu stosowaniu nowych przepisów prawnych.

Wykład obejmie, poza tematyką wyszczególnioną poniżej, omówienie całości zmian wynikających z ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy-Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy-Prawo spółdzielcze z dnia 20 lipca 2017r.RAMOWY PROGRAM SZKOLENIAI. Szczegółowe omówienie ustawy z dnia 20.07.2017r. o zmianie ustawy o  spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks Postępowania Cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze w tym:


II.
Sprawy członkowsko – mieszkaniowe w Spółdzielni Mieszkaniowej w  świetle obowiązującego prawa1. Tryb przyjmowania w poczet członków spółdzielni mieszkaniowych w  świetle obowiązującego prawa;


2. Prawa i obowiązki członków spółdzielni w aktualnym stanie prawnym

3.1.Obowiązki spółdzielni wobec jej członków w tym zaspakajanie ich potrzeb mieszkaniowych;

3.2 Obowiązki spółdzielni w związku z pozyskanymi mieszkaniami – tzw. mieszkania z odzyskuSzkolenie prowadzone jest w oparciu o multimedialną prezentację oraz materiały szkoleniowe, które przekażemy Państwu przed rozpoczęciem szkolenia.


Uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.


Wykładowcą na szkoleniu będzie:

mec. Bożena Olesińska – radca prawny, wieloletni wykładowca, licencjonowany zarządca nieruchomości, związana ze spółdzielczością mieszkaniową od lat osiemdziesiątych, aktywnie działająca w  strukturach spółdzielczych i Ogólnopolskiej Izbie Gospodarki Nieruchomości.
Warunki organizacyjno – finansowe


Przyjazd i zakwaterowanie uczestników szkolenia w dniu 15 października. Zajęcia rozpoczynają się od godz. 9.00 w dniu 16 października. Uczestnicy szkolenia mają zagwarantowane 3 noclegi w  Hotelu "Pod Szrenicą" w Szklarskiej Porębie Górnej w pokojach 1 - lub 2 - osobowych (łazienka, wc, radio, telewizor z programem satelitarnym), a także wyżywienie (od śniadania w dniu 16 października do obiadu w dniu18 października).

W hotelu uczestnicy mogą korzystać z drink-baru, restauracji, sauny, jacuzzi oraz parkingu samochodowego. Istnieje możliwość przyjazdu w godzinach przedpołudniowych i zakwaterowania ( w przypadku wolnych pokoi), a także rezerwacji dodatkowych noclegów przed i po szkoleniu za dodatkową odpłatnością.


Ogólny koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:


1320 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych)–w pok. 2-osobowym

1470 złotych plus 23% vat (słownie: jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt złotych)w pok. 1–osobowym

Kwotę za uczestnictwo w szkoleniu prosimy przekazać do dnia 9 października 2017 r. na konto:


WOSP "DEXTER" PKO BP S.A. – III O/Wrocław nr 11 1020 5242 0000 2302 0024 8633

W przypadku zapłaty za szkolenie ze środków publicznych w wysokości co najmniej 70% kosztu szkolenia, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 29 Ustawy o podatku od towarów i usług (vat) oraz po dostarczeniu stosownego oświadczenia - opłata za szkolenie zwolniona jest z  podatku vat.


Wypełnioną kartę uczestnictwa prosimy przekazać pocztą, faksem lub e-mailem w terminie do dnia 9.10.2017 r. na adres:

Wrocławski Ośrodek Szkoleń Profesjonalnych „Dexter”

51-354 Wrocław, ul. Inflancka 3/4

tel./fax. 71 324 11 71, tel. kom. 601 74 22 00

lub 723 96 67 77 , e-mail: wosp@dexter.com.pl

www.dexter.com.pl

Adres hotelu w którym odbędzie się szkolenie:


Hotel "Pod Szrenicą" , 58-580 Szklarska Poręba Górna, ul. Broniewskiego 17, tel. 75 713-09-10, www.hotelpodszrenica.pl.

Dojazd pociągiem PKP lub autobusem PKS z Wrocławia lub Jeleniej Góry. Hotel znajduje się w pobliżu wyciągu na Szrenicę, w odległości 1500m od przystanku PKP lub PKS.

O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność wpływu karty uczestnictwa i wpłata pieniędzy na konto. Jednocześnie informujemy, że nie wysyłamy pisemnych potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia, jedynie w  przypadku braku miejsc zostanie wysłana pisemna odmowa i zwrot pieniędzy.

W przypadku nieobecności uczestnika na szkoleniu lub rezygnacji w  terminie krótszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora, zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów szkolenia. Fakturę VAT za udział w szkoleniu uczestnicy otrzymają w ostatnim dniu zajęć.
Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu.Pobierz kartę uczestnictwa w formacie PDF


Elektroniczny system obsługi firmy © 2003-2018 IntraDom network
Licencja dla: WOSP "Dexter" - Zygmunt Kocz